Biblia – Život Ježiša 1-5 (recenzia)

Započúvajte sa do slov 4 mužov, ktoré pred mnohými storočiami zapísali do 4 kníh a nazývajú sa evanjélia. Zaznamenali v nich svoje svedectvo o narodení, živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto Zem priniesol Nový zákon – zákon lásky a odpustenia. Spôsob, akým sa podarilo zachytiť dej a atmosféru 2. časti Biblie – Nového Zákona  – […]

Čítaj ďalej