Netradičné rozprávky Oscara Wilda

Šťastný princ a jiné pohádky je malý súbor rozprávok od Oscara Wilda. Je to jedno z autorových prvých literárnych diel a vyšlo už v roku 1888. Jedná sa o zbierku netradičných rozprávok, s ktorých pomocou vytvára autor skrytú satiru, kritiku a podobenstvá. Rozprávky tohto anglického básnika, dramatika a prozaika írskeho pôvodu nie sú odvodené z ľudových prameňov, ale sú tvorbou výlučne literárnou.

Čítaj ďalej